Dydd Santes Dwynwen Hapus

Beth am Dathlu dydd Santes Dwynwen….?

Heddiw, ar 25 Ionawr, yw’r diwrnod rydy ni’n dathlu dydd Santes Dwynwen, nawddsant cariadon cymru.

Mae stori garu Dwynwen yn un digon trist.

O ganlyniad I’w profiad gofynnodd I Dduw Wireddu gobeithion gwir gariadon. Fe gafodd ei dymuniad, ac er mwyn diolch I Dduw, treuliodd ei bywyd yn ei wasanaeth.

Cael eich ysbrydoli gan Hanes a Diwylliant Cymru, a chael golwg ar gwaith dylunydd priodas Cymraeg Amy Mair Couture, y mae eu dylanwadau yn cynnwys hanes tirwedd Cymru….

AmyMairCouture

Image from Amy Mair Couture’s sketchbook

AmyMairCouture_FredaMay-0045

Image © O&C Photography

For our readers that don’t speak or read welsh, here is the English translation:

Let’s Celebrate St Dwynwen’s day ….

Today, on January 25, we celebrate the day ‘dydd Santes Dwynwen’ St romantic wales.

The love story of Dwynwen is quite sad…

Due to her sad experience Dwynwen asked God to fulfill the hopes of true lovers. Her wish came true, and so she spent her life in his service.

Be inspired by the History and Culture of Wales, and have a browse at the work of Welsh wedding dress designer Amy Mary Couture, whose influences include the history of the Welsh landscape ….

AmyMairCouture

Image from Amy Mair Couture’s sketchbook

AmyMairCouture_FredaMay-0045

Image © O&C Photography

Many thanks to Amy Mair Couture for writing our very first Welsh post :)

For those that would like to find out more about St Dwynwen’s Day you can read the full story here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *